Beheer van uw pand
Extra wins
Persoonlijk

Elke huurder krijgt tijdens een verwelkomingsgesprek een persoonlijke property manager toegewezen. Hij ontvangt dan de huurdersbrochure met relevante informatie over het gebouw en hij krijgt toegang tot de Online Helpdesk My Montea.

Tailor made

De onderhoudsformule wordt op maat van de huurder opgemaakt. Alle installaties worden geïnventariseerd in het systeem voor gebouwbeheer. Aan de hand van de demarcatielijst wordt beslist welke installaties door de huurder dan wel door Montea worden onderhouden. Op basis hiervan worden de onderhoudsplannen opgesteld, met duidelijke termijnen en acties.

Veiligheid

De volledige vastgoedportefeuille wordt jaarlijks grondig gecontroleerd. Een onafhankelijke instantie screent het pand tijdens de veiligheidsaudit op o.a. brandveiligheid, arbeidsveiligheid. De property manager en de huurder bespreken actiepunten en oplossingen mbt het gebouwbeheer. De huurder wordt geadviseerd mbt verplichte evacuatieplannen en het interventiedossier voor de brandweer. Optioneel worden evacuatie-oefeningen georganiseerd.

Duurzaamheid

Naast veiligheid draagt Montea ook duurzaamheid van haar gebouwen hoog in het vaandel. De monitoring van het energieverbruik wordt in samenspraak met de huurder opgesteld. Waar mogelijk wordt energie en CO2 bespaard door een bewust energieverbruik. Een uitgebreid programma staat onder BLUElabel.

Extra services

De property manager kan optioneel een aantal extra services leveren. Op vraag van de huurder kan hij instaan voor: 

 • preventief onderhoud en wettelijke keuringen van de technische installaties in het gebouw. 
 • curatief onderhoud, interventies en herstellingen 
 • begeleiding van aanpassingswerken of verbouwingen dmv volledig project management ofwel vergelijking van offertes 
 • begeleiding van milieu-aanvragen (nieuwe aanvragen of wijzigingen).

Gezien wij elke dag opnieuw een maximale huurderstevredenheid nastreven, beheren wij bij Montea zelf al onze gebouwen. Dit intern gebouwbeheer biedt belangrijke voordelen voor onze huurders.

 • Transparant: op voorhand wordt in volle transparantie in kaart gebracht welk onderhoud worden verleend
 • Marktconform: de huurder kan rekenen op een marktconforme prijs
 • Volledig: Montea coördineert het gehele gebouwbeheer. De huurder heeft maar 1 aanspreekpunt voor een volledige outsourcing van het gebouwbeheer.

Elke huurder heeft rechtstreeks contact met zijn property manager, die een expert is in zijn vak. Via de Online Helpdesk My Montea garanderen wij de huurders bovendien 24/7 een centrale, overzichtelijke en vlotte service voor het gebouwbeheer. Ook aannemers en leveranciers zijn met dit systeem verbonden.

My Montea - Online Helpdesk voor Gebouwbeheer

 • De huurder registreert meldingen, problemen, aanvragen, etc.
  Hij volgt de voortgang van uitgevoerde acties en kan feedback toevoegen. Bij schadegevallen kan de helpdesk onmiddellijk bijstand leveren.
 • De Helpdesk behandelt calls onmiddellijk.
  Onderaannemers of leveranciers ontvangen direct werkopdrachten. Doorlooptijd van calls wordt gemonitord, geëvalueerd en steeds verbeterd. 
 • Relevante documenten van elk pand zijn opgeslagen in My Montea.
  Zoals rapporten van wettelijk verplichte keuringen, onderhoudsverslagen, plannen van het gebouw, procedures voor aangifte van schadegevallen, aanvraag privatieve werken, evacuatierichtlijnen, handleidingen van technische installaties, et cetera.
 • De maintenance-module draait in de back office.
  Wij generen bestelbonnen voor onderhoud, keuringen, inspecties, etc. Wij controleren uitvoering van onderhoud en opvolging volgens het overeengekomen onderhoudsplan.